Kalite Politikası

 Kalite Politikası

    * Yürürlükteki yasalara ve yönetmeliklere kayıtsız şartsız uymak,

    * Şirketi bütün çalışanları ve bütün yönetim kadrosuyla takım yapmak,

    * Teknolojik gelişmelere süratle ayak uydurmak ,

    * Dayanıklı malzeme ve kalıcı işçiliği düşük maliyetle alınamayacağını unutmamak,

    * Personeli uygulamalı eğitmek ve yetişen personelin sürekliliğini sağlamak,

    * Şirketin menfaatlerinin, müşterinin memnuniyetinin sonucu olduğunun bilincinde olmak,

    * Müşteri odaklı kalite yönetim sistemimizden ödün vermemek ve iyileştirilmesini sağlamak,

    * Hedeflerimize ulaşmamızı etkileyen iç ve dış konuları analiz ederek sistemsel risklere proaktif yaklaşmak ve fırsatları   

      değerlendirmek,

    * Uluslararası standartları takip etmek ve yapılan işlerde standartlardan hiçbir koşulda ödün vermemek,

    * Değişen pazar ve müşteri ihtiyaçlarına duyarlı, önerilere açık, hızlı ve hatasız olmak,

    * İş hacmini büyüterek Türkiye’de edinilmiş tecrübe ve birikimlerle, yurtdışı işler yaparak ülke ekonomisine katkı sağlamak,

    * Sosyal sorumluluk bilincinde, ihtiyaç sahiplerine imkan yaratmak,

    * Faaliyetlerimiz sırasında ilgili tarafların şartlarını gerçekleştirirken beklentilerini de değerlendirerek memnuniyeti en üst   

      düzeyde sağlamaktır.

    * Ticari ahlak ve toplumsal değerleri işten öne çıkartmak,


İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

    * Faaliyetlerimizi yürürlükte bulunan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat, idari düzenlemeler ve yasal şartlara uymak ,

    * İş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmak ve yaygınlaştırmak,

    * Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için güvenli ekipman ve uygun teknolojiler kullanmak,

    * İş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetleri düzenlemek ve mevcut sistemin sürekli

       iyileşmesini sağlamak,

    * Kaza sıklık oranı ve kaza ağırlık oranlarını düzenli olarak değerlendirerek ve etkin risk değerlendirmeler ile iş kazası ve meslek

      hastalıklarının gerçekleşmesini önlemek,

    * İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının iyileştirilmesi çalışmalarına organizasyonun her kademesinin ve paydaşlarının katılımını

       sağlamak,

    * İş sağlığı ve güvenliği ilkelerimizin benimsenmesi için çalışanlarımıza ve hizmet aldığımız tedarikçi firmaların çalışanlarına,

       ziyaretçilere, stajyerlere yönelik eğitim ve etkinlikleri geliştirerek sürdürmek,

    * Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğin artırmak,

    * Faaliyet gösterdiğimiz her ülkede ilgili iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve diğer gerekliliklere uymak.

İLETİŞİM

  • Gayret Mahallesi, Bankacılar Caddesi, Marka Konutları No:3, A Blok No:2
    Yenimahalle, Ankara

  • +90 312 387 30 03
  • +90 530 149 01 81
  • +90 312 387 30 02

  • info@yde.com.tr